ספסל מתכת דגם שרון

Free

ספסל מתכת דגם שרון

ספסל מתכת – פח מנוקב דגם שרון ,ניתן לקיבוע על כל סוגי הקרקע.

תיאור

ספסל מתכת דגם שרון

ספסל מתכת – פח מנוקב דגם שרון ,ניתן לקיבוע על כל סוגי הקרקע.